Akce & Aktuality

Novinka v našem sortimentu Rapide Rappo Linseed Oil – Lněný Olej – Doplňkové krmivo pro koně

Rapide Rappo Linseed Oil je kvalitní lněný olej z prvního studeného lisování. Má vysoký obsah Omega-3 mastných kyselin, které mají pozitivní vliv na zdravotní stav Vašeho koně. Lněný olej je bohatý na mastné kyseliny, vitamíny A, D a E. Podporuje dobré trávení a metabolismus. Srsti dodává  zdravý lesk a pomáhá její výměně. Rapide Rappo Linseed Oil je kvalitní doplněk stravy bez proteinů a karbohydrátů.

Dávkování:

Přidávejte denně 10 – 25 ml lněného oleje do stravy podle hmotnosti koně.

Skladování: Nevystavujte slunečnímu záření, uchovávejte v suchu a chladu a vždy se ujistěte, že je obal dobře uzavřen. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Analytické složky: Surový protein: 0%, Surová vláknina: 0%, Surový tuk: 100%

Výrobce:  Rapide International BV, Tolstraat 2, 7482 DB Haaksbergen, Nizozemsko

Výhradní distributor pro ČR a držitel rozhodnutí o registraci

CZ 801664-01: TreeHill s.r.o.

Novinka v sortimentu – Rapide Hooftar Spray 300 ml

Rapide Hooftar Spray je 100% přírodní produkt získaný karbonizací borovicového dřeva. Poskytuje optimální péči o spodní stranu kopyt a rohového střelu. Vytváří bariéru proti vlhkosti a nečistotám. Díky vlastnostem borovicového dehtu poskytuje ochranu proti proniknutí mikroorganismů a tím hnilobě. Sprejová forma umožňuje snadné a čisté použití.

Návod k použití:

Vyčistěte spodní stranu kopyta vodou a osušte. Před použitím protřepejte a nastříkejte dehet na spodní stranu kopyta a přilehlé části oslabené vlhkostí. V případě potřeby opakujte po několik dní. Neaplikujte na horní část kopyta a omezte používání během suchého období. Dehet ze spreje může zanechat skvrny na oblečení, proto je vhodné nosit ochranný oděv a rukavice. Nebezpečí Obsahuje Propan-2-ol. Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě.
Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/122°F. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi.
Výrobce: Rapide International BV, Tolstraat 2, 7482 DB Haaksbergen, Nizozemsko
Výhradní distributor pro ČR a držitel rozhodnutí o schválení: TreeHill s.r.o., K Obzoru 497, 252 41 Dolní Břežany, Česká republika, tel.: +420 737147 660, e-mail: treehillsro@gmail.com
www.rapide-bv.cz

Číslo schválení: 154-20/C
Veterinární přípravek. Pouze pro zvířata. Nepoužívat u koní, jejichž maso je určeno pro lidskou spotřebu.

GLS CZ – koronavirus info

Vážení zákazníci,
v návaznost na usnesení vlády České republiky jsme nuceni zavést s okamžitou platností až do odvolání následující opatření:

  1. Pozastavení služeb DocumentReturnService (potvrzené dodací listy zpět odesílateli), ShopDeliveryService (přímé doručení balíku do výdejního místa – GLS ParcelShopu) a SignatureOnRollkarteService (podpis příjemce nikoliv do skeneru, ale na papírový předávací protokol). V případě, že jsme již přijali k přepravě balíky s některou z těchto služeb, bude doručení balíku probíhat stejně, jako by služba nebyla objednána.
  2. Uzavření veškerých výdejních míst – GLS ParcelShopů. Balíky, které nyní ve výdejních místech čekají na převzetí příjemcem, budou z výdejních míst zdarma vyzvednuty a stejně jako balíky do těchto výdejních míst adresované budou po individuální dohodě kurýra s příjemcem doručeny na náhradní adresu.
  3. Distanční doručení balíku – bez přímého kontaktu kurýra a příjemce. Protože dobírkové balíky znemožňují bezkontaktní doručení balíků a vystavují náš personál většímu riziku, žádáme Vás touto cestou o zvýšení motivace Vašich zákazníků volit platbu předem. Podle dalšího vývoje situace nemůžeme vyloučit, že budeme nuceni doručování dobírkových balíků pozastavit.
  4. Zrušení úložní doby u B2B balíků. Mnoho firem/prodejen je zavřených a pro doručení nedostupných. Z tohoto důvodu je po prvním neúspěšném doručení balík ihned vrácen odesílateli. Prověřte si před podáním balíku s příjemcem, zda je schopen zásilku na uvedené adrese skutečně přijmout.
    Sledujte, prosím, pravidelně náš web https://gls-group.eu/CZ/cs/informace-pro-zakazniky, kde najdete vždy aktuální informace.
    Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci!
    S přáním stálého zdraví Vaše GLS

Ulozenka

Vážení partneři,

z důvodu nařízení vlády ze dne 14. 3. 2020 bychom Vás rádi informovali, že došlo k přerušení provozu sítě výdejních míst a to tam, kde provozovatel podniká v oblasti, která nespadá do výjimek uložených Vládou ČR.

U zásilek, které jste od pátečního odpoledne založili a ještě nejsou podané, prosím vyčkejte.

V současné době aktivně komunikujeme s výdejními místy a ověřujeme, která budou od pondělí dostupná. Ještě během dnešního dne zveřejníme seznam těchto výdejních míst.

Ohledně zásilek v současnosti již připravených k odběru na výdejní místech, která nebudou od pondělí v provozu, Vás budeme v nejbližších dnech informovat. Pokud je Vaše zásilka již na cestě na takové výdejní místo, budeme Vám tyto zásilky v příštím týdnu vracet.

Aktualizujte si, prosím, pravidelně, nejlépe několikrát denně seznam výdejních míst.

Protože se situace ohledně nařízení vlády ČR mění ze dne na den, budeme Vás informovat v případě, že se situace změní.

Omlouváme se za vzniklé komplikace a děkujeme za Vaši přízeň.

Tým Uloženka